OSGB Hizmetleri

iş sağlığı güvenliği temel uygulamalarının yanında, makine ekipman muayenelerinizi, iç ortam ve çevre ölçümlerinizi, sağlık tarama/tetkiklerinizi ve ilkyardım

Devamını oku

6331 sayılı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

30.12.2012’ de yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, genel bir akış açısıyla değerlendirildiğinde

Devamını oku

İSG Denetimleri

ÇATI OSGB olarak işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını esas almak üzere gerekli işyeri denetimlerini yapmakta ve raporlamaktayız.

Devamını oku

Neden ÇATI OSGB

deneyimli uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerine profesyonel çözümler üretirken temel amaç...

Devamını oku

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 6. maddesi'nde belirtildiği üzere işletmeler nezdinde; “mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmesi için işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.” denmektedir.

Yine bu madde de İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirleri kendi personeli ve imkânlarıyla sağlayamadığı durumlarda bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden hizmet alarak yerine getirebileceği ifade edilmektedir.

İş güvenliği uzmanının işletmelerdeki aylık çalışması gereken süre hesaplaması, iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğin 12. Maddesince (İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri) çalışan sayısı ve tehlike sınıfına istinaden hesaplanmaktadır.

ÇATI OSGB, firmaların talepleri doğrultusunda iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘iş güvenliği uzmanlığı’ sözleşmeleri yapmaktadır. İşletmelere personel istihdamı ile mali külfet getirecek olan kıdem, ihbar,sgk maliyeti vb. sosyal haklardan kurtardığı gibi ayrıca aylık hizmet tutarları işletmelere fatura edilerek  vergi yükleri hafifletilmektedir.

İş güvenliği Uzmanı Sözleşmesi ile sizlere sunulacak hizmetler

 • İşyeri durum tespiti
 • Yıllık iş güvenliği çalışma ve eğitim planlarının oluşturulması
 • İş güvenliği kurulun kurulması, işletilmesi ve bu kurula gerekli eğitimlerinin verilmesi
 • Çalışan ve yöneticilere dair iş güvenliği temel ve detay eğitimlerinin verilmesi
 • Risk analizlerinin yapılması, risk analizi eğitimleri (kimyasal-makine-çevresel risk analizi)
 • Yangın ve acil durum planlamalarının hazırlanması,tatbikatlarının yapılması
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplere dair gerekli eğitimlerinin verilmesi
 • Onaylı defter(İş güvenliği tespit ve öneri defteri)’in düzenli olarak tutulması
 • Çalışanlara yönelik gerekli kişisel koruyucu ekipman seçimi, kullandırılması ve izlenmesi
 • Basınçlı kap ve kaldırma araçları teknik kontrollerinin izlenmesi
 • Elektrik topraklama ölçüm ve kontrolleri ve izlenmesi
 • İç ortam ve çevre ölçümlerinin izlenmesi
 • İlkyardım eğitimlerinin takibi
 • İşyeri iç yönetmeliği hazırlanması
 • İSG El Kitapları hazırlanması
 • İşyerlerinde Saha Gözetimi ve Kontrolü
 • Yasal Mevzuatın izlenmesi ve işyerlerinin bilgilendirilmesi
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Takibi
 • İşyeri iş izin sisteminin oluşturulması
 • Yapılan işe ve çalışma esasına uygun gerekli talimat, form ve prosedürlerinin oluşturulması
 • Kimyasal maddelere yönelik araştırma ve tedbirlerin alınması
 • Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
 • Tehlikeli bölge planlarının hazırlanması
 • Ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine işletmeyi hazırlamak
 • Özlük dosyaları hakkında gerekli form ve belgelerin takibi
 • Gerekli belge, kayıt ve dokümantasyonların gerekli sürelerde arşivinizde saklanmasının takibi

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü

Acı Kaybımız!.. Serdar Ömer Kaynak 'ı kaybettik.

SOKve NA

Kurucu Ortağımız, hocamız, rehberimiz, abimiz ve yol arkadaşımız güzel insan Serdar Ömer Kaynak'ı çok erken kaybetmenin acısı içindeyiz. Çalışmalarımızda daima rehberimiz olacaktır.

Işıklar içinde uyu sen ey güzel insan. 11.03.2019 

Hizmetlerimiz

Birlikte çalışmaya hazırmısınız?

Deneyimli kadromuzla İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzun sürecek bir birlikteliğe hazırsanız hemen

İletişim Kurun    Teklif İsteyin

Birlikte Çalıştığımız Firmalar

ÇATI OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Müh. Dan. Ölçüm ve Lab. Hiz. Ltd. Şti.  | Yüksel Cad.  No: 5/7 Kızılay/ANKARA | Tel: +90.312.419 72 72  Faks: +90.312.417 2284

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.